НҮҮРС ХАРИУЦСАН СУПЕРВАЙЗОР:

Б. ОЮУНБИЛЭГ

Имэйл: b.oyunbileg@alsglobal.com

Даваа-Бямба 08.00-18.00

ЧАНАР ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР:

Ж.ИРЭХЖАРГАЛ

Имэйл: irekhjargal.jambal@alsglobal.com

Даваа-Бямба 08.00-18.00

Нарийвчилсан шинжилгээ / Miscellaneous analysis

Нарийвчилсан шинжилгээ нь техникийн шинжилгээтэй харьцуулбал хатуу түлшний найрлага болон физик шинж чанарын талаарх илүү нарийвчилсан дүгнэлт гаргах боломж олгодог. Хатуу түлшин дэх эрдсийн найрлагыг тодорхойлсноор хүрээлэн буй орчин, үйлдвэрийн процесст ашигтай болон ашиггүй байдлаар хэрхэн нөлөөлөхийг дүгнэдэг.