НҮҮРС ХАРИУЦСАН СУПЕРВАЙЗОР:

Б. ОЮУНБИЛЭГ

Имэйл: b.oyunbileg@alsglobal.com

Даваа-Бямба 08.00-18.00

ЧАНАР ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР:

Ж.ИРЭХЖАРГАЛ

Имэйл: irekhjargal.jambal@alsglobal.com

Даваа-Бямба 08.00-18.00

Үндсэн техникийн шинжилгээ / Technical analysis

Үндсэн техникийн шинжилгээ нь анхдагч дээжийн чанарын үзүүлэлт болон түүний өөрчлөгдөх зүй тогтол, нүүрсний төрөл цаашлаад хатуу түлшийг зөв зохистой ашиглах зэрэг мэдээллийн үндсийг тавьж өгдөг. Техникийн шинжилгээний үр дүнд үндэслэн шаардлагатай нэмэлт шинжилгээ, туршилтанд оруулах эсэхийг тодорхойлох боломжтой.