НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

ОДООГООР НЭЭЛТТЭЙ ЗАРЛАГДСАН АЖЛЫН БАЙР БАЙХГҮЙ БАЙНА.