ЭРДЭС МЕТАЛЛЫН ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

 

Дээж бэлтгэл, Дээжлэлт

Чулуу, өрмийн, хөрсний болон бусад бүх төрлийн дээжийн бэлтгэл, дээжлэлт, хадгалалт

Дэлгэрэнгүй
 

Алтны шинжилгээ

Алтны агуулгыг галын шинжилгээ, алтны шигшүүрийн шинжилгээ, цианидын уусгалтын аргаар тодорхойлох

Дэлгэрэнгүй
 

Олон элементийн шинжилгээ

Дээжин дэх олон элементийн агуулгыг ICP-OES болон XRF төхөөрөмжөөр тодорхойлох

Дэлгэрэнгүй
 

Бусад шинжилгээ